2021. May 07. Friday
2021. május 07. péntek
 | Oldaltérkép

ETK Elektronikus Képzési KözpontETK Önkormányzati Klub
news menu leftnews menu right
Főoldal Szolgáltatásaink Kockázatmenedzsment rendszerek fejlesztése

Kockázatmenedzsment rendszerek fejlesztése

Nyomtatás E-mail

Kockázatkezelési rendszerek kialakítása és működtetése

5. §: A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője integrált kockázatkezelési rendszert működtet, amelynek keretében azonosítja és elemzi a köztulajdonban álló gazdasági társaság tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint meghatározza az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, az intézkedéssel érintett szervezeti egységek körét, az azok végrehajtásának folyamatos nyomon követési módját és eljárásrendjét. (339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről)

7. § (1): A költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni. (2): Az (1) bekezdésben előírt tevékenység során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, továbbá meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok végrehajtása folyamatos nyomon követésének módját. (370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről.)

A költségvetési szervek mellett már a köztulajdonú vállalatoknak is kötelező integrált kockázatkezelés rendszert működtetniük. Az ETK Szolgáltató zRt. filozófiája szerint a megfelelően kialakított kockázatmenedzsment tevékenység jelentős értéket teremthet a szervezetek számára, és ehhez kipróbált, gyakorlati megközelítésű módszertant dolgozott ki.

Módszertanunkat egyre több szervezet alkalmazza, jelenleg is több partnerünkkel is dolgozunk az integrált kockázatkezelési rendszerük kialakításán. Többnapos, népszerű tréningjeinken évek óta képezzük a kockázatkezelési szakembereket.

Célunk a fenntartható módon kialakítandó kockázatmenedzsment rendszer, amely egyrészt azonosítja és értékeli a szervezet kulcskockázatait, másrészt támogatja a vezetést céljainak elérésében az optimális kockázati környezet megteremtésével.

Gyakorlati ismereteinket felhasználva olyan megközelítést dolgoztunk ki, ami megbízóink számára testre szabott és költséghatékony megoldást biztosít a kormányrendeleteknek való megfelelésben. A szükséges lépések:

  • Előkészítés: a kockázatkezelési politika kidolgozása, egyeztetése, előterjesztése jóváhagyásra, szabályzatok, eljárásrendek testreszabott elkészítése.
  • Kialakítás: lebonyolítjuk a szükséges képzéseket, majd vezetői interjúkkal és testreszabott kérdőívrendszerrel előkészített csoportmunkával azonosítjuk és értékeljük a szervezet kockázatait, összesítjük és egyeztetjük a kockázatkezelési javaslatokat. Végül összefoglaló jelentést készítünk a kockázatfelmérésről, a kockázatkezelésre és a monitoring tevékenységre vonatkozó javaslatokról.
  • Támogatás: folyamatos rendelkezésre állással biztosítjuk a szakmai tudásmegosztást, a fejlődést és az együttműködést az érintettek bevonásával. Szükség esetén ellátjuk a kockázatkezelési tanácsadói feladatot, illetve betanítjuk partnereink saját kijelölt munkatársait.

Amennyiben a folyamatok még nincsenek feltérképezve, akkor azokat előzetesen fel kell mérni, a folyamatleírásokat el kell készíteni, mert a kockázatmenedzsment tevékenységet folyamat alapon kell végezni.

Forduljon hozzánk kérdéseivel is!

Miskolczi Tamás, elnök                   
ETK Szolgáltató zRt.                                   
tel: 20-935-0303
email: miskolczit @ etk-rt.hu